6 ร า ศีต่ อไ ปนี้ เต รีย ม ตัวเป็ นมห าเศ ร ษฐี โ ส ดเจ อคู่ ร ว ย

รีบเช็คกันหน่อยสำหรับเรื่องราวของดวงแต่ละราศี แล้ววันนี้เรามี 6 ราศีที่มีเกณฑ์จะรวยในครั้งนี้ เตรียมตัวเป็นมหาเศรษฐี จะมีใครบ้าง เรียกได้ว่ารวยรับปีใหม่กันเลยทีเดียว 1 ราศีมีน ในบางจังหวะชีวิตมันจะมีช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกเบื่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เงิน ที่เป็นปัญหามาให้คิดมากตลอด และคนใกล้ตัวอาจจะทำให้คุณทำงานล่าช้าไปอีก ทำอะไรก็ขัดสน และจะต้องระวังคำพูดตัวเองให้มาก ๆ เพราะอาจจะไปทำ ร้ า ย ความรู้สึกของใครสักคนเข้าแล้วมันจะไม่ดีเอา และให้รอสักระยะสัปดาห์หน้า ด ว งของคนราศีมีนจะดีขึ้นเยอะ มีงานเยอะ มีเงินมหาศาลเข้ามา และควรจัดสรรเวลาทำงานให้ดี ทำให้เสร็จเรียบร้อย …

Read More

ห ม อดูทั ก 3 วั นเกิด ปี นี้เป็ น ปี ข าขึ้ น โช คล าภล อ ยเข้าม า

วันนี้เชื่อว่าคำทำนายนี้ต้องถูกใจใครๆทั้งหลายอย่างแน่นอน! เพราะวันนี้ เราจะมาเปิดดวง 3 วันเกิดหมอดูทัก ปีนี้เป็นขาขึ้น โชคลาภลอยเข้ามา จะมีวันไหนบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ ชาตาเปลี่ยนแ ร ง อั น ดั บ ที่ 3. คนเกิดวันพฤหัส ด วงชะตาคนเกิดวันนี้จะว่าดีก็ดี จะว่าไม่ดีก็ได้ เพร าะด วงท่านขึ้นอยู่กับป า ก เลย ป า ก …

Read More

4 วั นเกิ ด รวย บุ ญ ร ว ยกุ ศ ล สิ่ งที่ทำมาจะช่ ว ยนำชี วิ ตดีขึ้ น

วันนี้เราเลยมีดวงชะตา 4 วันเกิด มีแต่คำว่ารวย บุญกุศลที่ทำมาจะช่วยนำชีวิตดีขึ้น คนเกิดวันพุธ สำหรับในเรื่องของการเ งิ นมีเกณฑ์ชี้ชัดว่าจะถูกสลากร างวัลสำหรับใครที่ลำบากมานานมีโอ กาสที่จะได้มีเ งิ น กับเขาบ้างแล้วโชคลาภมาแล้วคนเกิดวันพุธชี้ชัดๆจะได้ดีให้เก็บคำทำนายเอาไว้ ที่เกิดในวันพุธเด็ดเดี่ยวมากๆในช่วงนี้และก็โดดเดี่ยวเช่นเดียวกันช่วงชีวิตของคนในช่วงรอบสัปดาห์ที่ ผ่านมาจนถึงรอบปัจจุบันนี้มีปัญหาหลายๆเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานและการเ งิ น ที่เชื่อมโยงถึงกันทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนอยู่ตัวคนเดียวแก้ปัญหาด้วยตัวคนเดียวมาตลอดทำดีก็ไม่ได้ดี ทำอะไรไปก็โดนคนอื่นเขาว่าช่วงนี้ทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่ างรู้สึกท้อแท้ในชีวิตมากๆแต่ด้วยความที่คนที่เกิด ในวันพุธเป็นคนที่ท้อแต่ไม่ยอมถอยจึงทำให้โชคชะต าของคุณนั้นกำลังจะดีขึ้นในช่วงสัปดาห์ หน้าถ้าคุณเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งอดทนเก่งบอ กเลยว่าช่วงสัปดาห์หน้ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนคนหนึ่ง เขาจะทำให้คุณนั้นมีเ งิ นมีทองมากมายก่ายกองเข้ามาในชีวิตชีวิตในช่วงนี้จะเรียกหาเ งิ นทอง …

Read More

4 รา ศี ห ลั งปี ใ ห ม่จะมีข่ า วดี รั บทรัพย์รับโช คจ นถึ งปี 64

วันนี้เราเลยมีดวงชะตาราศี ของคนที่เกิด 4 ราศีจะมีข่าวดี รับทรัพย์รับโชคจนถึงปี 64 ราศีพิจิก ชาวพิจิกมีเฮกันเลยคราวนี้ หลังจากที่ปีก่อนนั้นว้าวุ่น แสนสับสนวุ่นวายเหนื่อยใจมาเยอะเลย งานเสีย งานหาย รักหนี หมดเวลาท้อแล้วนะ มาเริ่มต้นอีกครั้งในปี 2563 กันหน่อย เพราะว่าเป็นปีที่ดีของชาวพิจิกเลย เพราะว่าดีมาก มีโอกาสจะได้รับเงินแสน เงินล้าน จนสามารถใช้หนี้สินหมดและมีเงินสำหรับสร้างเนื้อสร้างตัวได้อีกครั้ง โดยเฉพาะคนที่ฝันถึงญาติ คนรู้จัก ที่เสียไปนานแล้วจะมีโอกาสได้รับโชคลาภมากขึ้น และที่สำคัญอย่า ลืมหาเวลาทำบุญด้วยนะ เก็บโชคเอาไว้ จะได้โชคเป็นสิ่งตอบแทน3วัน7วัน สาธุ …

Read More

4 วันเกิด ด ว งมาแร งมีเ ก ณ ฑ์ได้จั บเงินล้ า น มีร ถ มีบ้ า น ร่ำร ว ย

ตั้งแต่เล็กจนโตใครกล้าปฏิเสธว่าสังคมเราไม่เชื่อเรื่องดวงชะตา กี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่เราอ่านคำทำนายตาม ราศีแล้วนั่งเฝ้ารอสิ่งดีๆตามที่ผู้ทำนายเขียนเอาไว้ รอเท่าไหร่มันก็ไม่มาซึ่งการดูดวงมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดูลายมือ การดูไพ่ยิปซี การดูผ่านตำราดวงชะตาวันเกิด หรือดูผ่านจิตสัมผัส ซึ่งในบางคนงานอาจมองว่าเป็นเรื่องที่งมงาย แต่ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่าในชีวิตของคนที่เกิดมานั้นจะต้อง ผ่านการดูดวงมาแล้วทั้งสิ้นอย่างน้อยที่สุดคือหนึ่งครั้ง ยิ่งในช่วงสิ้นปีแล้วนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป และวันนี้เราขอเสนอ 4 วันเกิด ดว งเฮงมีเกณฑ์ได้จับเงินล้าน จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ คนวันจันทร์ ในวันจันทร์โช คชะต าของคุณ ในช่วงนี้อาจจะเจอกับบางสิ่งบางอย่ าง ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทำให้คุณรู้สึกเป็นกังวล และเบื่อหน่ายกับสิ่งที่กำลังจะอยู่แต่ด้วยโช ค ชะต า …

Read More

เ ปิ ด 7 นั กษั ต ร หมดภ าร ะห นี้ มีเ ก ณฑ์ถู กร า งวัลก้ อ นโต มีเงิ นบ้านร ถ

ขึ้นชื่อว่าความเชื่อถือแล้วนั้นเรื่องคู่กันมายาวนานกับคนไทย เนื่องจากหากคนเราขาดความเชื่อแล้วนั้น จะทำให้หมดศรัทธาในทุกสิ่ง การดูดวงถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยนิยมดูกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งการดูดวงมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดูลายมือ การดูไพ่ยิปซี การดูผ่านตำราดวงชะตาวันเกิด หรือดูผ่านจิตสัมผัส และเชื่อว่าคนไทยอย่างเราๆนั้นก็ต้องเคยที่จะดูดวงกันทั้งนั้นและวันนี้เราขอเสนอ 7 นักษัตร หมดภาระหนี้ มีเกณฑ์ถูกรางวัลก้อนโต มีเงินบ้านรถ ท่านที่เกิดใน ปีมะเมีย ท่ า น อ ย่ าเพิ่งท้อแท้ อย่ าเพิ่งเหนื่อยใจ ความหวังของสิ่งที่ตั้งใจจะประสบความสำเร็จในไม่ช้านี้แล้ว 1 ปี ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเลย เหมือนกำลังย่ำอยู่กับที …

Read More

วันเกิดต่อไปนี้เตรียม ตั ว สิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เป็นใจนำ โ ช ค ล า ภ

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอโดยวันนี้เราจะมาพูดถึง 4 วันเกิดที่ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เป็นใจเปลี่ยนโชค ช ะ ต า เเละได้นำพาโชคลาภมาให้เรานั่นเองโดยเเต่ละวันเกิดนั่นจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยจ้า คนเกิดวันอาทิตย์ การงาน หลังจากที่ได้ผ่านมรสุมในเ รื่ อ งการงานไม่ว่าจะตัวงาน เพื่อนร่วมงาน ที่ผ่านมาเ ห นื่ อ ยมาก ป …

Read More

เริ่มส่งผลแล้ว จะได้พบ โ ช ค ล า ภ ไม่ทันตั้ง ตั ว

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึง 4 วันเกิดที่บุญเก่าที่สะสมมาเเต่ก่อนส่งผลให้ได้พบเจอเเต่โชคลาภโดย 4 วันเกิดนั่นจะมีอะไรกันบ้างเราลองไปชมพร้อมกันเลยจ้า วันเสาร์ ในวันเสาร์เป็นคนที่ ชอบอยู่เฉยๆ ไม่ชอบสุ ง สิ งกับใคร เป็นนักคิดนักวางแผนที่ดี มีความฉลาด หลักแหลมอยู่ใน ตั ว แต่ไม่ค่อย เอาออกมาใช้หรือพย าย ามโชว์ความสามารถของ ตั ว เองสักเท่าไหร่ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจัดชอบ กระทำมากกว่าพูดจา ใครได้ร่วมงานกับคนที่เกิดในวันเสาร์บอกเลยว่าเขาจะต้องไม่เครียด และจะมีความเชื่อใจใน ตั ว …

Read More

เปิดรีวิวรถหรูแบบฉบับวัยเก๋า พูดผิดๆพูดถูกๆฮามาก

นับว่าเป็นอีกคลิปที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่พบเห็นและชาวโซเชียลจำนวนมาก เมื่อได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊ค Katung Wongbangchaud ได้โพสต์คลิปความน่ารักของคุณลุงและคุณป้าคู่หนึ่งที่ได้รีวิวรถหรู ที่ต้องบอกเลยว่าคุณลุงคุณป้าคู่นี้ไม่รู้จักยี่ห้อรถสักเท่าไหร่ แถมคุณป้ายังบอกอีกว่าไม่มีฟันแล้ว ทำให้การออกเสียงไม่ชัด พูดผิดบ้างถูกบ้าง ทำเอาชาวโซเชียลขำลั่นเลยทีเดียวจ้า ภาพจากคลิป ภาพจากคลิป ภาพจากคลิป ภาพจากคลิป ภาพจากคลิป คลิป ที่มา Katung Wongbangchaud ขอบคุณ มุมข่าว

Read More

เที่ยวชมฟรี ทุ่งทานตะวันเหลืองอร่ามกว่า 700 ไร่

วันหยุดยาวใกล้เข้ามาแล้ว หลายๆท่านอาจจะพาครอบครัวไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ในวันนี้ทางทีมงานมุมข่าวจึงได้พาทุกท่านมาสัมผัสกับธรรมชาติ นั่นก็คือทุ่งทานตะวัน ที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นทุ่งขนาดใหญ่ที่อยู่บนพื้นที่ทั้งหมด 700 ไร่ เรียกได้ว่าทุกพื้นที่นั้นมีแต่ความเหลืองอร่ามของดอกทานตะวัน สวยงามสุดสายตาเลยทีเดียว ซึ่งเพจที่เผยแพร่คือเพจ เรารัก ลพบุรี ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความใจความว่า บานอีกแล้วจ้า ทุ่งทานตะวันแปลงใหญ่ บนพื้นที่กว่า 700 ไร่ ที่บ้านชอนสารเดช อำเภอ หนองม่วง จังหวัด ลพบุรี เที่ยวชมฟรี การเดินทางใช้ถนนพหลโยธิน เส้นทาง ลพบุรี ถึง หนองม่วง …

Read More